Wil jij ook naar Ghana?

Zin in een uitdaging? Reageer dan op deze vacature!

Stage of vrijwilligerswerk in Ghana: Nurses on Tour regelt het!

Wil je werken of stagelopen in een Ghanees ziekenhuis of in één van de gezondheidsklinieken van Bolgatanga dan kan dat bij Nurses on Tour. Voor verpleegkundige, verloskundige, verzorgende en andere gezondheidszorgprofessionals hebben wij mogelijkheden. 

Stichting Nurses on Tour is sinds 2007 actief in het noorden van Ghana. Daar reizen we af naar afgelegen dorpen om gezondheidsvoorlichting te geven over malaria en andere gezondheid gerelateerde onderwerpen en delen we in bepaalde perioden geimpregneerde muskietennetten uit.

Kies nu voor een onvergetelijke stage- of vrijwilligersplaats in het gastvrije Ghana waarbij je enorm veel kunt leren van de lokale cultuur door te wonen in traditionele gastgezinnen. Het is een ervaring voor het leven, een kans die je niet zou mogen missen!

Klik hier voor meer informatie

 
Stop Malaria, Save a Child Het project

Voor vijf euro kan Nurses on Tour een net kopen en deze verspreiden onder de allerarmste bevolking van noord Ghana. Het locale team in Ghana is getraind om gespecialiseerde educatie te verstrekken waarbij extra benadrukt wordt waarom het zo belangrijk is dat men een net gebruikt. Deze gezondheidsvoorlichting wordt visueel ondersteund door een rollenspel. Daarnaast worden er wekelijks evaluatie- en monitorprojecten georganiseerd waarbij beoordeeld wordt of de muskietennetten effectief gebruikt worden. Uit cijfers van een WHO (World Health Organization) rapport van 2011 blijkt dat preventie van malaria op deze manier, distributie met gezondheidsvoorlichting, werkt en dat er een dalende lijn is in het aantal malariagevallen wereldwijd! Dit geeft uiteraard goede motivatie om de projecten verder te ontwikkelen en malaria nog meer terug te dringen. Zo draagt Nurses on Tour haar steentje bij aan de realiseren van de internationaal ingestelde Milleniumdoelstellingen. (Voornamelijk doelstelling 4; minder kinderstefte, doelstelling 5; Verbetering van de gezondheid van moeders en doelstelling 6; bestrijding van hiv/aids, malaria en tuberculose)

 
Meerdere kinderen slapen onder één geimpregneerde klamboe Coordination and Sustainability Centre - CoSuC

Er wordt uitgekeken naar een duurzaam, zelfredzaam en onafhankelijk project waarbij locale participatie enorm belangrijk is. Om dit te kunnen realiseren moet er geïnvesteerd worden op verschillende vlakken. Theoretische en praktische training is enorm belangrijk, maar ook het werven van lokale inkomsten in Ghana is noodzakelijk om op deze manier het project zelfstandig, financieel te kunnen dragen. Uiteindelijk hoopt de Nederlandse stichting van Nurses on Tour het project geheel over te kunnen dragen aan de Ghanese partners. Nurses on Tour is in Ghana geregistreerd als een officiële NGO (Non Gouvernementele Organisatie) en heeft een Ghanees bestuur en projectcoördinatoren. Een dynamisch, gemotiveerd en jong team heeft vorig jaar een trainingstraject gevolgd en runnen de projecten nu geheel zelfstandig.

 
Demonstraties tijdens een project in Nungu

Vanuit Nederland zijn er financiele middelen beschikbaar gesteld om een bouwproject te realiseren. Deze investering draagt bij aan de ontwikkelingen van Nurses on Tour. Zo zal er  een opslagruimte voor ingekochte muskietennetten komen, een kantoorruimte voor administratieve registraties van de projecten en  tevens een ruimte voor het realiseren van trainingen en workshops.

Omdat Nurses on Tour beschikt over drie wagens en zes motoren is er, naast het uitvoeren van de regulieren projecten, ruimte voor het verhuur van vervoersmiddelen aan toeristen en Westerse vrijwilligers. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om tours en trips te organiseren via “Nurses on Tour Travel Agency” in Ghana. Deze activiteiten dragen bij aan het financiële stabiliteit van de NGO en daarbij aan een duurzame ontwikkeling..

 

Daarnaast wordt het centrum opgezet als ontmoetingscentrum van lokale communities, potentiële gezondheidsvoorlichters maar ook Westerse toeristen en vrijwilligers. Deze diversiteit biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen, van elkaar te kunnen leren en gedachten te wisselen op het gebied van ontwikkeling.

In de toekomst hopen we het coördinatiecentrum tevens uit te breiden met andere projecten die op lange termijn interne financiële middelen kunnen genereren. Denk aan faciliteiten als een cateringservice, een internetcafé en met de productie van gerecyclede producten. Klamboes die na vijf jaar vervangen dienen te worden kunnen op een duurzame en eerlijke manier hergebruikt worden door van deze netten moderne producten te maken. Denk aan tassen, portemonnees, design schriften enzovoort.

 
Joyce tijdens een project in Tambalug

Voor de realisatie van dergelijke projecten zijn fondsen en donaties nodig. Alle stafleden werken op vrijwillige basis. Ook is het belangrijk dat reguliere projecten, de verspreiding van muskietennetten en het geven van gezondheidsvoorlichtingen continue door blijven gaan om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

Tot dusver (2012) zijn er meer dan 10.000 geïmpregneerde klamboes verspreid in zo’n 75 verschillende dorpen. Wij willen en kunnen een verandering maken in de levens van mensen die het minder hebben als ons. Daarvoor hebben wij úw hulp nodig.

 

Helpt u mee?

U kunt Nurses on Tour steunen door een donatie. Met vijf euro zijn wij al in staat om een geïmpregneerd muskietennet te brengen bij vrouwen en kinderen woonachtig in de afgelegen dorpen in het noorden van Ghana. (Alle medewerkers van Nurses on Tour werken op vrijwillige basis). 

Gegevens 

Stichting Nurses on Tour
Prins Johan Frisostraat 7, 4332 VB Middelburg

Telefoon: 06 15 40 00 06 (secretaris Lisette Pleijte)
Internet: www.nursesontour.nl / www.nursesontour.com 
Mail: info@nursesontour.nl

Bankrekeningnummer: 50.38.77.611 t.n.v Nurses on Tour te Middelburg
KvK: 20136814 te Middelburg